جت هیترگازسوز جت هیترگازوئیل سوز سری ۵۰۰۰۰کیلو کالری Series50-GAS/GASOIL